Amacımız

Florence  Nightingale  Hemşire  Mektepleri  ve  aynı  adı  taşıyacak  hastahaneler  inşa  ve  tesis  etmek. Mektep ve hastahanelerin inşa ve tesisini ve işlemesini sağlayacak maddi vasıtaları temin ve idare etmek. Bu  mektep  ve  hastahaneleri  idare  etmek  ve  kurulacak  hemşire  mekteplerine  yardım  etmek. Hemşire  yetiştirmek  ve  bu  maksatla  alakalı  diğer  teşebbüslere  girişmektir. *Yukarıda  belirtilen  hedefler  doğrultusunda  yürütülen  çalışmalar  sonucunda ; * İstanbul  Üniversitesi  Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi,  Vakfımıza  ait  binada  kira  ödemeksizin  faaliyet  göstermekte  ve  Vakfımızın  hemen her  alanda  sağladığı  maddi  destek  sayesinde  üst  düzeyde  bir  eğitim  vermektedir. Kardiyoloji  Vakfı  Florence  Nightingale  Hastanesi  A.Ş.  tarafından  işletilen   Şişli Florence Nightingale  Hastanesi,  Vakfımıza  ait  binada  kiracımız  olarak   sağlık  alanında  hizmet vermeye  başlamıştır ... ... devamı
Yönetim Kurulu
YARD. DOÇ. DR. SELVA ŞENTÜRK
Başkan
PROF. DR. RENGİN ACAROĞLU
Başkan Yardımcısı
ÜLKÜ GÜRKAN
Sekreter Üye
MEHMET RAFET ÖZAK
Muhasip Üye
PROF. DR. ZERRİN AKTAŞ
Üye / İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temsilcisi
PROF. DR. HALUK ERAKSOY
Üye
NEJLA ÖZSOY
Üye / Türk Kızılay Derneği Temsilcisi
Kurucular Meclisi
PROF.DR. RENGİN ACAROĞLU
PROF. DR. ÖZDEM ANĞ
PROF. DR. GÜLER AKSOY
PROF. DR. ZERRİN AKTAŞ
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Temsilcisi
SEMAHAT ARSEL
PROF. DR. HALUK ERAKSOY
EMEL BERKAY
PROF. DR. ZEKİ KILIÇASLAN
İstanbul Verem Savaşı Derneği Temsilcisi
NUR CAMAT
GÜLSEVİM ÇEVİKER
HÜSEYİN YAVUZ TUNÇ
PROF. DR. ALİ GÖRPE
HASAN KERİM GÜÇ
NEJAT GÜLEN
ÜLKÜ GÜRKAN
MEHMET RAFET ÖZAK
V. EMRE SAĞDUYU
YARD. DOÇ. DR. SELVA ŞENTÜRK
NEJLA ÖZSOY
Türk Kızılay Derneği Temsilcisi
YÜKSEL ERKMEN ULUKAN
MUHSİN HALDUN ÜNSAL
PROF. DR. AYTOLAN YILDIRIM
Türk Hemşireler Derneği Temsilcisi