AMACIMIZ

  1. Florence  Nightingale  Hemşire  Mektepleri  ve  aynı  adı  taşıyacak  hastahaneler  inşa  ve  tesis  etmek.
  2. Mektep ve hastahanelerin inşa ve tesisini ve işlemesini sağlayacak maddi vasıtaları temin ve idare etmek.
  3. Bu  mektep  ve  hastahaneleri  idare  etmek  ve  kurulacak  hemşire  mekteplerine  yardım  etmek.
  4. Hemşire  yetiştirmek  ve  bu  maksatla  alakalı  diğer  teşebbüslere  girişmektir.

Yukarıda  belirtilen  hedefler  doğrultusunda  yürütülen  çalışmalar  sonucunda ;

İstanbul  Üniversitesi  Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi,  Vakfımıza  ait  binada  kira  ödemeksizin  faaliyet  göstermekte  ve  Vakfımızın  hemen her  alanda  sağladığı  maddi  destek  sayesinde  üst  düzeyde  bir  eğitim  vermektedir.

Kardiyoloji  Vakfı  Florence  Nightingale  Hastanesi  A.Ş.  tarafından  işletilen   Şişli Florence Nightingale  Hastanesi,  Vakfımıza  ait  binada  kiracımız  olarak   sağlık  alanında  hizmet vermeye  başlamıştır  ve  şu  anda da  aynı  yerde  faaliyetini  sürdürmektedir.