2016 YILI FAALİYETLERİ

FLORENCE  NIGHTINGALE  HEMŞİRE  MEKTEPLERİ  VE  HASTAHANELERİ  VAKFI

2016  YILI  AMACINA  YÖNELİK  FAALİYETLERİ  :

Florence  Nightingale  Hemşire  Mektepleri  ve  Hastahaneleri  Vakfı,  2016  yılında da  hemşirelik  eğitimini  en  iyi  şartlarda  alarak  mesleğini  başarılı  şekilde  uygulayacak  hemşirelerin  yetişmesine  destek  olmuştur.  Vakıf,  hemşirelik  eğitiminin  daha  iyi  fiziki  koşullar  altında  sürdürülebilmesi  ve  öğretim  üyelerinin  kongre,  sempozyum  ve  bilimsel  toplantılara  katılarak  daha  donanımlı  hale  gelmesini  sağlamak  ve  bu  amaçlarla  hemşirelik  eğitimi  veren  kurumlar  ile  öğrencilerini,  öğretim  kadrosunu  ve  çalışanlarını  desteklemek  için  maddi  imkanlarını  seferber  etmiştir.

Vakfın  kuruluş  amacına  hizmet  eden  2016  yılı  faaliyetleri aşağıda  yer almaktadır.

Vakfımızın yılda 9 ay süresince (Ekim-Haziran arası) ayda 250,00’şer TL burs verdiği 276 Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi öğrencisine burs ödemesi yapılmıştır. 2016 yılı Ekim ayından itibaren burs kontenjanı 276 kişiden 350 kişiye ve öğrenci başına verilecek aylık burs miktarı 250,00 TL’den 350,00 TL’ye yükseltilmiştir.

“ Florence  Nightingale  Hemşire  Mektepleri  ve  Hastahaneleri  Vakfı  Tarihçesi  (1956 – 2016)  ve  İstanbul  Üniversitesi  Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi ”  kitabının  1.000  adet  bastırtılması Vakfımızca ödenmiştir.

“ Florence  Nightingale ”  ( Notes on Nightingale)   kitabının  1.000  adet  bastırtılması Vakfımızca ödenmiştir.

“ 2015  yılı  Hemşirelikte Araştırma  Ödülü ”  toplantısı  masrafları Vakfımızca  ödenmiştir.

“ 2015  yılı  Hemşirelikte Araştırma  Ödülü ”  toplantısına gelen  Prof. Dr. Gülümser Kubilay  ve  Prof. Dr. Hülya Okumuş’un  yol  harcamaları  Vakfımızca  ödenmiştir

İ.Ü.  Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  Hemşirelik  Esasları  Anabilim  Dalı  ve  Nursing  Association  for  Clinical  Simulation  &  Learning  işbirliğiyle  05 - 06  Ocak  2016  tarihlerinde  İstanbul  Üniversitesi  Kongre  Kültür  Merkezi’nde  düzenlenen  “ Hemşirelik Eğitiminde  Simülasyon  Sempozyumu ”  masrafları  bedeli Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  İç  Hastalıkları  Hemşireliği  Anabilim  Dalı  tarafından  ve  Florence  Nightingale  Bilim  Günleri – V  kapsamında  08  Ocak  2016  tarihinde  yapılan  “ İç  Hastalıklarında  Hastane  İnfeksiyonu  Kontrolü  Sempozyumu ”  masrafları  Vakfımızca  karşılanmıştır.

“ İstanbul  ilindeki  ilköğretim  öğrencilerinde  obezite  oranı, beslenme  alışkanlıkları ve  aktivite  düzeyinin incelenmesi ”  başlıklı  projenin  harcamalarının  kuruyemiş  alımı  bedeli  Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi’nin  staj  yapan  öğrencileri  için  düzenlenen  “ İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  Toplantısı ”  için  gerekli  olan  1.000  adet  sertifikanın  basım  bedeli  Vakfımızca  karşılanmıştır.

Hemşirelik  Haftası  kapsamında  İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  tarafından  düzenlenecek  10  Mayıs  2016  tarihli  bilimsel  etkinlik  harcamaları  ( davetiye basımı ,öğle  yemeği  ikramı)  ve  gösteri  harcamaları  ( Türk  Müziği  Topluluğu  konser  davetiyesi  ,  programı  ,  konser  DVD  çekimi  masrafı ,  çiçek  masrafı ve  sportif  başarı  gösteren 7 öğrenciye  verilecek  plaketler ) toplamı  Vakfımızca  karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  2015 – 2016  Eğitim – Öğretim  yılı  “ Mezuniyet  Töreni ”  harcamalarının  davetiye  basımı  ve  ikram  masrafları  ile  mezun  olacak  öğrencilere  takılacak  rozetlerin  yaptırılması  Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  Hemşirelik  Esasları  ve  Beceri  Laboratuarı’nda  kullanılan malzemelerin  bedeli Vakfımızca  karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  Beceri  Laboratuarı’nda  kullanılan  ses - görüntü  sistemi   bedeli   Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’ne alınan 12 adet klimanın toplam  bedeli  olan Vakfımızca  karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  Esaslar Laboratuarı  çatısının  onarımında  kullanılan  malzemelerin  bedeli Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi giriş kapısına yapılan kartlı geçiş sisteminin bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi’nin  mutfaklarına takılan  ve  kullanılmakta  olan  5  adet  su  arıtma  makinesinin  bedeli Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  otoparkına  giriş  için  gerekli olan  15  adet  bariyer  kumandasının bedeli  Vakfımızca  karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  spor  komisyonundan  ayrılan  2  öğretim  elemanına  verilecek  plaketlerin  bedeli  Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  Türk  Sanat  Müziği  Korosu  çalıştırıcısı  ile  tiyatro halk oyunları ,  resim ve  müzik kulübü  eğitmenlerinin  2016  yılı  ücretleri ;  İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  Türk  Sanat  Müziği  Korosu  icra masrafı  bedeli (Konser  icra  edilirse  ödenecek. saz ekibi ücreti,  diğer  konser  masrafları)   ile  tiyatro ,  halk oyunları , müzik ve sinema kollarının 2016 yılında kullanacağı malzemelerin toplam bedeli  Vakfımızca  karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  bayan basketbol  takımı,  erkek basketbol  takımı,  bayan  voleybol  takımı,  erkek  voleybol  takımı,  satranç  takımı  ve  futbol  takımı  antrenörlerinin  2016  yılı  ücretlerinin  toplamı Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  Resim  Kulübü’nün   2016  yılında  kullanacağı  malzemelerin  bedeli    Vakfımızca  karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesinin  tüm  sporcularının  2016  yılında  kullanacağı  malzemelerin bedeli  Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi  Araştırma Görevlisi  Feride  Eşkin  Bacaksız’ın  19 – 20  Mart  2016  tarihlerinde  Ankara’da  poster  ve  sözlü  bildiriyle  katıldığı  “ International  Management  Research  Congress ”  kongresi  kongre  katılım  ücreti  Vakfımızca  karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  İç  Hastalıkları  Hemşireliği    Anabilim  Dalı  Araştırma  Görevlisi  Emel  Emine  Kayıkçı’nın   23 – 27  Mart  2016  tarihlerinde  Antalya’da  sözel  bildiriyle  katıldığı   “ 6.  Türk  Tıbbi  Onkoloji  Kongresi ”  kongre  kayıt,  konaklama  ve  uçakla  gidiş-dönüş  harcamaları  toplamı Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  Hemşirelik  Esasları  Anabilim  Dalı  Araştırma  Görevlisi  Gülsün  Özdemir’in,  08 – 12  Nisan  2016  tarihlerinde  Antalya’da  yapılan  ve   konuşmacı  olarak  katıldığı  “ 12.  Nöroşirürji  Hemşireliği  Kongresi ”ne    uçakla  gidiş-dönüş  harcaması Vakfımızca  karşılanmıştır.

Florence  Nightingale  Hemşirelik Fakültesi’nin  2015  yılı  içindeki  önemli  ve  acil  ihtiyaçlarının  giderilmesine  yönelik  verilmesi  kararlaştırılan  yıllık  ödenek Vakfımızca  karşılanmıştır.

Florence Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi’nin  yılda  3  defa  Vakfımızın  maddi  desteği  ile düzenli  olarak çıkardığı     “ Florence  Nightingale  Hemşirelik  Dergisi ” nin  2015  yılı  3. sayısının  basım  ve  dağıtım  gideri  Vakfımızca  ödenmiştir.

“Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı Hemşirelikte Araştırma Ödülü Seçici Kurulu’nun değerlendirmesi sonucu, 2015 yılı Hemşirelikte Araştırma Birincilik Ödülü Merdiye Şendir, Funda Büyükyılmaz, Zuhal Çelik, İlknur Taşköprü’ye , Birsen Mutlu ve Serap Balcı’ya;  İkincilik Ödülü Funda Gümüş, Sevim Buzlu, Sibel Çakır’ a ; Üçüncülük Ödülü Tuba Koç, Duygu Gözen’e , Serpil Özdemir, Hatice Bebiş, Tülay Ortabağ ve Cengizhan Açıkel’e olmak üzere Vakfımızca  ödenmiştir.

“2015 yılı Hemşirelikte Araştırma Ödülü” sertifika basımı ve kargolanması Vakfımızca ödenmiştir.

“2016 yılı Hemşirelikte Araştırma Ödülü” afiş basımı ve kargolanması Vakfımızca ödenmiştir.

2015 – 2016 Eğitim – Öğretim yılında mezun olan öğrenciler arasında ilk üç dereceyi alan 1. Dürdane Gül Özer’e , 2.Aynur Kaya’ya  ve 3. Özge Çetin’e  olmak üzere nakdi ödüller Vakfımızca karşılanmıştır.

09 – 12 Nisan 2016 tarihlerinde Hollanda Amsterdam’da yapılan “26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases” kongresine katılan Vakfımız Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Zerrin Aktaş’ın, kongre kayıt ücreti Vakfımızca karşılanmıştır.

13 – 17 Nisan 2016 tarihlerinde Antalya’da yapılan “20.Ulusal Cerrahi Kongresi – 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi”ne sözlü sunumla katılan Doç. Dr. Nuray Akyüz, Araş. Gör.Yasemin Özhanlı, Araş. Gör.Ahmet Karaman, Araş. Gör. Gönül Yılmaz ile poster sunumla katılan Araş. Gör.Ezgi Seyhan Ak ve Araş Gör.Açelya Oğlakkaya’nın kongre dış katılım ücretleri ve kongre katılım ücretleri Vakfımızca karşılanmıştır.

14 – 15 Nisan 2016 tarihlerinde yapılan “Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları Eğitimi”ne katılan İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Beceri Laboratuarı çalışanı Olga İncesu’nun katılım ücreti Vakfımızca karşılanmıştır.

28 – 29 Nisan 2016 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yapılan “15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi” ne çalışmalarıyla katılacak İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin 30 öğrenci ve 7 öğretim elemanının harcamaları (kongre kayıt ücreti, yevmiye ve ulaşım ) Vakfımızca karşılanmıştır.

19 – 22 Mayıs 2016 tarihlerinde İspanya Madrid’de yapılan “I. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı”na 2 adet sözlü bildiriyle katılan Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Nihal Ünaldı’ nın kongre kayıt ücreti Vakfımızca karşılanmıştır.

1 – 4 Haziran 2016 tarihlerinde İzmir’de Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen “II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi” nde görev yapan konuşmacı ve oturum başkanlarının konaklama bedeli Vakfımızca kariılanmıştır.

Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir ve resim yarışması birincilerine hediye edilen 2 adet tablet bilgisayar Vakfımızca karşılanmıştır.

28 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen “Mezunlar Günü” nün ikram masrafı Vakfımızca karşılanmıştır

22 – 25 Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılan “2nd International Home Care Congress” ine İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Prof.Dr.Nursen Nahcivan’ın kayıt bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

22 – 25 Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılan “2nd International Home Care Congress” ine İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Yard.Doç.Dr. Nuray Turan’ın kayıt bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

22 – 25 Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılan “2nd International Home Care Congress” ine İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlisi Hanife Durgun’un kayıt bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

22 – 25 Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılan “2nd International Home Care Congress” ine İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlisi Gülsün Özdemir Aydın’ın kayıt bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

22 – 25 Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılan “2.Uluslararası Evde Bakım Kongresi” ine poster bildiri ile katılan İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlisi Açelya Oğlakkaya’nın kayıt bedeli Vakfımızca karşılanmıştır

22 – 25 Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılan “2.Uluslararası Evde Bakım Kongresi” ine poster bildiri ile katılan İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlisi Gönül Yılmaz’ın kayıt bedeli Vakfımızca karşılanmıştır

22 – 25 Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılan “2.Uluslararası Evde Bakım Kongresi” ine poster bildiri ile katılan İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlisi Ezgi Seyhan Ak’ın kayıt bedeli Vakfımızca karşılanmıştır 15–17 Ağustos 2016 tarihlerinde Londra’da düzenlenen “6th World Nursing and Healthcare Conference” ’ına 1 adet sözel, 1 adet poster bildiri ile katılan İ.Ü.Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları ABD’nda görevli Araştırma Görevlisi Aysel Özsaban’ın kongre kayıt ve konaklama masrafı Vakfımızca karşılanmıştır.

29 – 30 Eylül 2016 tarihlerinde İngiltere Londra’da “18. Uluslararası Hemşirelik Konferansı”na katılan Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytolan Yıldırım’ın, Yard. Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren’in, Araş. Gör. Dr. Feride Eşkin Bacaksız’ın kongre katılım ve konaklama ücretleri Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Aysel Özsaban’ın “Ameliyat sonrası hipotermide aktif ısıtma yönteminin hastalarda vücut sıcaklığının kontrolü ve sıcaklık konfor algısına etkisi” başlıklı tez çalışmasında kullanacağı malzemelerin bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları laboratuvarında ki eski perdelerin çıkartılıp yerine karartma güneşlik perdelerin bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları ABD Laboratuvarı’nda kullanılan malzemelerin bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü.F.N. Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları ABD laboratuvarında bulunan Simman Essential eğitim maketinin arızalanan hasta başı monitörü yerine yenisinin alınması için gerekli olan KDV dahil toplam Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Beceri Laboratuvarı’nda kullanılan maketlerin korunmasında kullanılan fanusların bedeli Vakfımızca ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Laboratuvarı’nda kullanılan Simülasyon Mankeni ve Simülatör parçaları Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği ABD’nın laboratuvar dersinde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan 10 kutu Acti – Lance Steril Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Bayan Basketbol takımı 14 öğrencisi için ihtiyaç duyulan 14 adet spor montun bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

İstanbul Üniversitesi 37. Spor Şöleni’nde çeyrek finale kalan Hemşirelik Fakültesi kadın voleybol takımında oynayan 13 öğrenciye alınan 13 adet spor montunun bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. açılış programında Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine sunulan 1000 adet bez çantaların bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. açılış programında Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine sunulan 1000 adet baskılı kalemlerin bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları ABD’ nda artan öğrenci sayısı nedeniyle laboratuvar uygulamalarındaki çekimlerin eş zamanlı olarak 2 laboratuvar ile 1 anfide öğrencilere izletilmesinde kullanılan laboratuvar görüntüleme donanımının yenilenmesi için gerekli bedel Vakfımız tarafından karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi internet ağı için gerekli malzemelerin bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi anfi 1 ve anfi 2 ses sistemlerinin çok eski olması nedeniyle yenileme için gerekli bedel Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 4 ayrı yerine konulan duyuru ve güncel bilgilendirme sisteminin kurulması için gerekli malzemelerin alım bedeli Vakfımızca karşılanmıştır

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin güvenliği için kamera sisteminin kurulması ve genişletilmesi için gerekli malzemelerin alım bedeli Vakfımızca karşılanmıştır

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin yangın ihbar sistemindeki arızaların giderilmesi için gerekli malzeme alımı ve bakımlarının yapılması için Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi idare katı çatısının onarımı ve bu katın boyanması işleri bedeli Vakfımız tarafından karşılanmıştır.

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin 2016 yılı içindeki önemli ve acil ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik verilmesi kararlaştırılan yıllık ödenek Vakfımızca karşılanmıştır.

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin yılda 3 defa Vakfımızın maddi desteği ile düzenli olarak çıkardığı “Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi” nin 2016 yılı 1. ve 2. sayısının basım ve dağıtım gideri Vakfımızca ödenmiştir.

İşe gidiş – dönüş yol parası olarak Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin iki personelin ödemesi Vakfımız tarafından ödenmiştir.

“Florence Nightingale Hakkında Düşünceler” kitabının kargoyla gönderilmesi ücreti Vakfımız tarafından ödenmiştir.