2012 YILI FAALİYETLERİ

FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRE MEKTEPLERİ VE HASTAHANELERİ VAKFI

2012 YILI AMACINA YÖNELİK FAALİYETLERİ :

Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı, 2012 yılında da hemşirelik eğitimini en iyi şartlarda alarak mesleğini başarılı şekilde uygulayacak hemşirelerin yetişmesine destek olmuştur. Vakıf, hemşirelik eğitiminin daha iyi fiziki koşullar altında sürdürülebilmesi ve öğretim üyelerinin kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılara katılarak daha donanımlı hale gelmesini sağlamak ve bu amaçlarla hemşirelik eğitimi veren kurumlar ile öğrencilerini, öğretim kadrosunu ve çalışanlarını desteklemek için maddi imkanlarını seferber etmiştir.

Vakfın kuruluş amacına hizmet eden 2012 yılı faaliyetlerinin tümü aşağıda yer almaktadır.

Vakfın ayda -200,00 TL burs verdiği İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin sayısı Ocak 2012’de 250’den 260’a , Ekim 2012’de ise 270’e artırılmış ve Vakıf 2012 yılında toplam -474.000,00 TL burs vermiştir.

Vakfımız, “ Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı Hemşirelikte Araştırma Ödülü ” adıyla bir yarışma düzenlemiştir. Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirilmesi sonucunda 2011 - 2012 yıllarında yayımlanmış olan bir araştırmaya -20.000,00 TL ödül verilmesi  kararlaştırılmıştır. Yarışma duyurularının basımı, ilgili adreslere kargoyla yollanması ve bir gazeteye ilanının verilmesi masrafları ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin yılda 3 defa Vakfımızın maddi desteği ile düzenli olarak çıkardığı derginin 2012 yılı 1. ve 2. sayılarının basım ve dağıtım gideri Vakıfça karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’ne, 2012 yılındaki önemli ve acil ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik Vakıfça tanınan harcama imkanının tamamı Hemşirelik Fakültesi’ne ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin üç personeline Vakfın vermekte olduğu işe gidiş – dönüş yol parası Vakıf tarafından ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından yürütülen “TKD Kalp yetersizliği, Akut Koroner Sendromlar, Hipertansiyon Hemşirelik Bakım Kılavuzu, Perkütan Koroner ve Valvüler Girişimlerde Hemşirelik Bakım Kılavuzlarının Kullanımına Yönelik Değerlendirme ” başlıklı araştırma kapsamında yapılacak anketin çoğaltılması ve 159 merkeze kargoyla gönderim - geri alımı ücreti Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nın “ Florence Nightingale Bilim Günleri –II ” kapsamında ve 29 Kasım 2012 tarihinde düzenlediği “ Kadın Kalp Sağlığı ” başlıklı toplantının masrafı Vakfımızca ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı'nın düzenlediği “ Sağlıkta Bilişim ve Hemşirelik Uygulamalarında Kullanımı ” konulu bilimsel etkinliğin masrafı Vakfımızca ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından 24 - 26 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “ I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi ” ön duyurusunun renkli fotokopiyle çoğaltılması ücreti Vakfımızca ödenmiştir.

“ Sağlık Eğitimi Kongresi ”ne katılan İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji ile Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gülsüm Taşocak ve Prof. Dr. Türkinaz Atabek Aştı’nın kongre katılım ücretleri Vakfımızca karşılanmıştır.

“11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi ”ne çalışmalarıyla katılan Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin 14 öğrencisinin kongre katılım ücreti Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merdiye Şendir’in İngiltere’de katıldığı bilimsel toplantının konaklama masrafı Vakfımızca karşılanmıştır.

“ 28th Annual Meeting of ESHRE in İstanbul ” a katılan Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji’nin kayıt ücreti Vakfımızca ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Selda Seçginli’nin verdiği “ Sağlık Bilişimi ” dersi nedeniyle katıldığı “ Sağlık Bilgi Sistemleri Sertifika Pogramı ” ücretinin İstanbul Üniversitesi’nce karşılanmayan kısmı Vakfımızca ödenmiştir.

27 - 29 Eylül 2012 tarihlerinde İstanbul’da yapılan “ 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi ”ne katılan İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin 19 öğretim üyesinin kongre katılım ücretleri Vakfımızca ödenmiştir.

“ 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi ”ne konuşmacı olarak katılan Binghamton Üniversitesi (New York) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Serdar Atav’ın geliş-dönüş uçak bileti bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

30 Eylül – 3 Ekim 2012 tarihleri arasında Liverpool ( İngiltere ) da yapılan “ İnfection Prevention Society ” 2012 Bilimsel Toplantısına katılan ve Londra’da “ Florence Nightingale Müzesi ”nde incelemelerde bulunan Vakfımız Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özdem Anğ’ın kongre kayıt aidatı ile yol ve konaklama giderleri bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi binasının eskiyen ve tehlike yaratan dış cephesinin, ısı yalıtımlı olarak mantolanması , boyanması ; yağmur iniş borularının değiştirilmesi ; kabloların kanal içine alınması ; kullanılamaz hale gelmiş 137 parça alüminyum pencerenin çift ısı camlı beyaz pimapen pencerelerle değiştirilmesi işleri bedeli Vakfımızca ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Beceri ve Bilgisayar Laboratuarlarında kullanılacak malzemelerin ( bilgisayar ve çalışma masaları ile kitaplık ve elbise dolabı ) alım bedeli Vakfımızca ödenmiştir.

İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Beceri Laboratuarı’nda kullanılacak 2 adet elektronik manken ve 1 adet eğitim cihazı alım bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin isminde meydana gelen değişiklik nedeniyle Fakülteye ait tabela, logo, çelenk ve flamalar yenilenmiş , bayrak direkleri tamir edilmiştir. Tüm bu işlerin bedeli Vakfımızca ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nde yeni açılan “ Sağlık Tanılaması ” ve “ Hemşirelik Bilişimi ” dersleri için gereksinim duyulan 7 adet kaynak kitabın alım bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Beceri Laboratuarı’ndaki malzemelerin korunmasında kullanılan 5 adet şeffaf fanusun alım bedeli Vakfımızca ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Bayan Voleybol Takımı’nın 2012 yılında kullandığı malzemelerin alım bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi bayan ve erkek voleybol takımları antrenörü Figen Bakırdöğen, bayan basketbol takımı antrenörü Barış Candan, futbol takımı antrenörü Türker Şarkıcı ve satranç takımı antrenörü Altan Güllü’nün 2012 yılı ücretleri Vakfımızca ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi tiyatro eğitmeni Abdullah Arslan, dans eğitmeni Turgah Güloğlu ve halk oyunları eğitmeni Ercan Ayata’nın 2012 yılı ücretleri Vakfımızca verilmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi tiyatro, dans, halk oyunları ve sinema kollarının 2012 yılında kullandığı malzemelerin bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi hakkındaki belgeseli hazırlayan İ.Ü. İletişim Fakültesi görevlileri ve öğrencilerinden oluşan 11 kişilik ekibe verilen plaketlerin alım bedeli Vakfımızca ödenmiştir.

“ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nun Kuruluşunun 50. Yılı ve Fakülte Oluşu ” belgesel kitabının bir bölümünün İngilizceye çevrilmesi ücreti Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin Hemşirelik Haftası nedeniyle düzenlediği toplantıda verilen ikram ve diğer toplantı masraflarının bedeli Vakfımızca ödenmiştir.

“ İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Mezunlar Günü ”nde verilen ikramın bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

6 - 7 Aralık 2012 tarihlerinde İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nde yapılan “ Hemşirelik Eğitimi Akreditasyon Kurulu ” toplantısında misafirlere verilen ikramın bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nde yapılan “ Ulusal Yeterlilik Komitesi Toplantısı ” katılımcılarına verilen öğle yemeğinin bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin 2011 – 2012 Eğitim – Öğretim yılı “ Mezuniyet Töreni ” ikram harcaması, salon kiralama ve davetiye basımı ücretleri ile mezun olan öğrencilere takılan rozetlerin bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan 2011 – 2012 Eğitim - Öğretim yılında mezun olan öğrenciler arasında ilk üç dereceyi alan 1. Tuğba Şen, 2. Hatice Yıldırım ve 3.lüğü paylaşan Melek Taş ile Selen Gümüş, Vakfımız tarafından ödüllendirilmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin “Florence Nightingale” ismini yeniden almasındaki yardımları nedeniyle İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Öztürk’e verilen plaketlerin alım bedeli Vakfımızca karşılanmıştır.