2013 YILI FAALİYETLERİ

FLORENCE  NIGHTINGALE  HEMŞİRE  MEKTEPLERİ  VE  HASTAHANELERİ  VAKFI
2013  YILI  AMACINA  YÖNELİK  FAALİYETLERİ  :

Florence  Nightingale  Hemşire  Mektepleri  ve  Hastahaneleri  Vakfı,  2013  yılında da  hemşirelik  eğitimini  en  iyi  şartlarda  alarak  mesleğini  başarılı  şekilde  uygulayacak  hemşirelerin  yetişmesine  destek  olmuştur.  Vakıf,  hemşirelik  eğitiminin  daha  iyi  fiziki  koşullar  altında  sürdürülebilmesi  ve  öğretim  üyelerinin  kongre,  sempozyum  ve  bilimsel  toplantılara  katılarak  daha  donanımlı  hale  gelmesini  sağlamak  ve  bu  amaçlarla  hemşirelik  eğitimi  veren  kurumlar  ile  öğrencilerini,  öğretim  kadrosunu  ve  çalışanlarını  desteklemek  için  maddi  imkanlarını  seferber  etmiştir.  

Vakfın  kuruluş  amacına  hizmet  eden  2013  yılı  faaliyetlerinin  tümü  aşağıda  yer almaktadır. 

Vakfımız,  İstanbul  Üniversitesi  Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  öğrencilerine  2013  yılında  toplam  -432.000,00 TL  burs  vermiştir.

Vakfımız,   “ Florence  Nightingale  Hemşire  Mektepleri  ve  Hastahaneleri  Vakfı  Hemşirelikte Araştırma  Ödülü ”  adıyla  bir  yarışma  düzenlemektedir.  Florence  Nightingale  Hemşire  Mektepleri  ve  Hastahaneleri  Vakfı  Hemşirelikte  Araştırma  Ödülü  Seçiciler  Kurulu’nun  değerlendirmesi  sonucu,  2012  yılı  Hemşirelikte  Araştırma  Ödülü’nün,  Dr. Gülay  Altun  Uğraş,  Prof. Dr. Güler  AksoyY. Doç. Dr. Havva  Arslan  Yürümezoğlu  ve  Prof. Dr. Gülseren  Kocaman   arasında  paylaştırılması  uygun  bulunmuştur.  Ayrıca,  ödül  seçiciler  kurulunun  şehir dışından  gelen  3  üyesinin  yol  masrafları  ile  toplantı  ikram  masrafı  ödenmiştir.

 “ 2013  yılı Florence  Nightingale  Hemşire  Mektepleri  ve  Hastahaneleri  Vakfı  Hemşirelikte  Araştırma  Ödülü ”  hazırlıkları  nedeniyle  yapılan,  duyuruların  basımı,  ilgili  adreslere  kargoyla  yollanması  ve  Milliyet Gazetesi’nde  ilanının  verilmesi  işlerinin  harcamaları  karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi’nin  yılda  3  defa  Vakfımızın  maddi  desteği  ile düzenli  olarak çıkardığı  derginin  2012  yılı  3.  sayısı  ile  2013  yılı  1. ve 2.  sayılarının  basım  ve  dağıtım  gideri  Vakıfça  karşılanmıştır.   

İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi’ne,  2012  yılındaki  önemli  ve  acil  ihtiyaçlarının  giderilmesine  yönelik  Vakıfça  tanınan  harcama  ödeneğinden  kalan  kısım   ödenmiştir.

İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi’ne,  2013  yılındaki  önemli  ve  acil  ihtiyaçlarının  giderilmesine  yönelik  Vakıfça  tanınan  harcama  ödeneği  ödenmiştir.  

İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi’nin  işe  gidiş – dönüş  servisinden  yararlanamayan  personelinin  işe  gidiş - dönüş  yol  masrafları  Vakıf  tarafından  ödenmiştir.  

İ.Ü.  Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi’nden  2012 – 2013  Eğitim - Öğretim  yılında  mezun  olan  öğrenciler  arasında  ilk  üç  dereceyi  alan  1. Gülistan  Ertaş,  2. Ceyda  Kurt  ve  3. Rahime  Söylemez’e  Vakfımız  tarafından  ödül  verilmiştir.                       

İ.Ü.  Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  Kadın  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Anabilim  Dalı  tarafından  24 - 26  Nisan  2013  tarihlerinde  İstanbul’da  düzenlenen  “ I. Ulusal  Doğal  Doğum  Kongresi ”  harcamaları  Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü.  Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  Hemşirelikte  Yönetim  Anabilim  Dalı  tarafından    5 - 6  Aralık  2013  tarihlerinde  düzenlenen  “ Hemşirelikte  Yönetim  Sempozyumu I ” in  düzenleme  harcamaları  Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  Halk  Sağlığı  Anabilim  Dalı  tarafından  27.03.2013  tarihinde  düzenlenen  “ Omaha  Günleri -1 :  Hemşirelik  Bilişiminde  Bir   Öncü :  Karen S. Martin ”  başlıklı  toplantının  masrafı  Vakfımızca  karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  Öğretim  Üyesi  Prof. Dr. Gülsün  Taşocak’ın  emekliliği  nedeniyle  08  Mart  2013  tarihinde  düzenlenen  bilimsel  toplantının  masrafları  Vakfımızca  ödenmiştir.

12 – 18  Mayıs  2013  tarihlerinde  kutlanan  Hemşirelik  Haftası  kapsamında  Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  tarafından  düzenlenen  etkinliklerin  harcaması  Vakfımızca  karşılanmıştır.           ( Bilimsel  etkinlik  davetiyeleri,  yemek  ikramı ;  Türk Sanat Müziği  Konseri  icra  masrafı ,  ses  sistemi,  DVD  çekimi,  Konser  davetiyeleri, broşür  bedeli,  konser  sonrası  yemek  ikramı  için ).

İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  2012 – 2013  Eğitim – Öğretim  yılı  “ Mezuniyet  Töreni ”  harcaması  Vakfımızca  karşılanmıştır.  ( Davetiye  basımı,   ikram  bedeli, ses  sistemi  personeli,  mezunlara  takılacak  rozetler  için ).

Hemşirelik  Fakültesi ,  Florence  Nightingale  Hemşirelik  Yüksek Okulu  Mezunlar  Derneği  ve  Vakfımız  tarafından  29  Haziran  2013  tarihinde  gerçekleştirilen  “ Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  Mezunlar Günü ”nün  ikram  masrafı  Vakfımızca  ödenmiştir.

28.05.2013  tarihinde  düzenlenen  “ İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Spor Komisyonu Etkinliği -1 ” adlı  toplantının  masrafı  Vakfımızca  karşılanmıştır.     

İ.Ü. Florence Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi’nde  09.01.2013  tarihinde  yapılan  “ İstanbul Üniversitesi   Yönetim  Kurulu Toplantısı ”na  katılan  konuklar  ile  onların  yardımcılarına  ve  personeline  verilen  öğle  yemeği  bedeli  Vakfımızca  karşılanmıştır.     

21-23  Ocak  2013  tarihleri  arasında  Koç  Üniversitesi  Hemşirelik Yüksekokulu / Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde  düzenlenen  “ Fiziksel  Değerlendirme / Hasta  Tanılama  Kursu ”na  katılan  İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi’nin  15  öğretim  üyesinin  kurs  ücreti  Vakfımızca  karşılanmıştır.

19 - 21  Nisan  2013  tarihlerinde  Konya  Selçuk  Üniversitesi’nde  yapılan  “ 12.  Ulusal  Hemşirelik  Öğrencileri  Kongresi ” ne  çalışmalarıyla  katılan  İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi’nin  15  öğrencisi  ve  1  araştırma  görevlisinin  kongre  katılım,  yevmiye  ve  ulaşım harcamaları  toplamı  Vakfımızca  karşılanmıştır.

Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  Halk  Sağlığı  Hemşireliği  Anabilim  Dalı Araştırma  Görevlisi  Emine  Aktaş’ın,  22 Ağustos – 21 Aralık  2013  tarihleri  arasında  Binghamton  Üniversitesi   Decker  School  of  Nursing’de  lisansüstü  programa  katılması  için  gereken  harcamaların  toplamı  Vakfımızca  ödenmiştir.

5-8  Şubat  2013 tarihleri  arasında  İtalya’da düzenlenen  “5th World Conference on Educational Sciences”  kongresine  sözel bildiriyle katılan İ.Ü. Florence Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  Arş. Gör. Gönül Bodur’un  kayıt  ücreti  Vakfımızca  karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  Kadın  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Anabilim  Dalı  Öğretim  Üyesi  Doç. Dr. Ergül  Aslan’ın  katıldığı,  İ.Ü. Sürekli  Eğitim  Merkezi  tarafından  düzenlenen   “ Beyni  Etkin  Kullanma  ve  Hafıza  Teknikleri  Sertifika  Programı ”  ile   “ Mega  Hızlı  Okuma  Sertifika  Programı ”nın  ücreti  Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  Öğretim  Üyesi  Y. Doç. Dr. İlkay Güngör’ün  bildiriyle  katıldığı  13-16 Mart 2013 tarihleri  arasında  İtalya’da düzenlenen  “15th World Congress on Human Reproduction” kongresinin  kayıt  ücreti  Vakfımızca  karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  İç  Hastalıkları  Hemşireliği  Anabilim  Dalı  Arş. Gör. Dr. Hilal  Uysal’ın  28-30  Mart  2013  tarihlerinde  Ankara’da  düzenlenen  “ 3.  Ulusal  Sağlıklı  Yaşam  Sempozyumu ”na  katılım  masrafı  ( kayıt ücreti, konaklama  ve  otobüsle  ulaşım )  Vakfımızca  ödenmiştir.

Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  Kadın  Sağlığı ve Hastalıkları  Anabilim Dalı  Öğretim  Üyesi  Doç. Dr. Nevin Hotun Şahin’in  poster  bildiriyle  katıldığı  ve  22 - 24  Temmuz  2013  tarihlerinde  Prag’da  düzenlenen  “ 24th  International  Nursing  Research  Congress ” kongre  katılım  ücreti  Vakfımızca  ödenmiştir.

Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  Hemşirelikte  Yönetim  Anabilim Dalı  Araştırma Görevlisi     Dr. Arzu Kader Harmancı’nın  sözel  sunumla  katıldığı  ve  18 - 20  Eylül  2013  tarihlerinde  Erivan’da  düzenlenen  “ The  Second  International  Nursing  Congress  of  Armenia ” kongre  katılım  ve  konaklama  ücreti  toplamı  Vakfımızca  karşılanmıştır.

Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  Cerrahi  Hastalıkları  Hemşireliği  Anabilim Dalı  Öğretim  Üyesi  Prof. Dr. Neriman  Akyolcu’nun   9-12  Ekim  2013  tarihlerinde  katıldığı  İtalya’da  düzenlenen  “ EFIC (European  Federation  of  IASP  Chapters) – 8 th Pain in Europe  Congress ”  kongre  kayıt ,  konaklama, uçak  ve  diğer  ulaşım  masraflarının  toplamı   Vakfımızca  ödenmiştir.

Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  İç Hastalıkları Hemşireliği  Anabilim  Dalı  Araştırma  Görevlisi  Havva  Alkan’ın  26 – 29  Ekim  2013  tarihlerinde  katıldığı  Antalya’da  düzenlenen  “ 29. Uluslararası  Katılımlı  Türk  Kardiyoloji  Kongresi ” kongre  konaklama,  transfer  ve  uçak  harcamaları  toplamı  Vakfımızca  karşılanmıştır.

23 - 26 Kasım  2013 tarihlerindeki  “ 6. Ulusal  Ürojinekoloji  Kongresi ”ne  katılarak  bildiri  sunan  Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi’nin  1 öğretim  üyesi  ve  3  araştırma  görevlisinin  kongre  kayıt  ücretleri  ve  katıldıkları  iki  kursun  ücreti  Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  Öğretim  Üyesi   Prof. Dr. Nevin  Kanan’ın  12-15  Kasım  2013  tarihlerinde  katıldığı  İspanya’da  düzenlenen  “ 17th  International  Nursing  Research  Conference ”  adlı  konferansın,  kongre  kayıt,  konaklama  ve  ulaşım  harcamaları  bedeli  Vakfımız  tarafından  karşılanmıştır.

Vakfımız  Yönetim  Kurulu  Üyesi  ve  İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  Tıbbi  Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim  Üyesi  Doç. Dr. Zerrin  Aktaş’ın   25 – 29  Ekim  2013  tarihlerinde  katıldığı  İzmir’de  düzenlenen   “ Yaşlılık  ve  Enfeksiyonlar  Sempozyumu ”  kayıt,  konaklama  ve  transfer  harcamaları  toplamı  Vakfımızca  ödenmiştir.

Vakfımız  Yönetim  Kurulu  Üyesi  Emel  Berkay’ın  20 – 23  Kasım  2013  tarihlerinde  katıldığı  Antalya’da  düzenlenen  “ 3. Ulusal – 2. Uluslararası  Ebelik  Kongresi ” kongre  kayıt,  konaklama  ve  ulaşım  harcamaları  toplamı  Vakfımızca  karşılanmıştır.

Vakfımız  Yönetim  Kurulu  Başkanı  Prof.  Dr.  Özdem  Anğ’ın  30 Eylül – 2  Ekim  2013  tarihlerinde  katıldığı  ve  IPS  ( Infection  Prevention  Society )  tarafından  Londra ( İngiltere ) da  düzenlenen “ Infection  Prevention  2013 ”  Kongresi  katılım  aidatı,  yol  giderleri  ( uçak  ve diğer  ulaşım )   ile  Londra’da  konaklama  harcamaları  toplamı  Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  tarafından yayımlanan  “ Kuruluşunun  50. Yılında ;  Florence  Nightingale  Hemşirelik  Yüksekokulu’ndan,   İstanbul  Üniversitesi  Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi’ne ”  adlı  belgesel  kitabın  1.000  adet  basım  bedeli  Vakfımızca  ödenmiştir.

Florence Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  İç  Hastalıkları  Hemşireliği  Anabilim  Dalı  tarafından  29  Kasım  2012  tarihinde  Florence  Nightingale Bilim Günleri  kapsamında  düzenlenen  “ Kadın  Kalp  Sağlığı ”  başlıklı  bilimsel  toplantıya  ait  kitabın  hazırlanması,  500  adet  basımı  ve  dağıtımı  işleri  ücreti  tarafından  karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik   Fakültesi  “ Uluslararası  Akademik  İlişkiler  Kitabı ” nın  basım  bedeli  Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  “ Hemşirelik   Esasları ”  ve  “ Beceri ”  Laboratuarlarında  kullanılacak  malzemelerin  bedeli  Vakfımız  tarafından  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  binası Yönetim  Bölümü  çatısının  yaptırılma  bedeli  Vakfımızca  karşılanmıştır.

Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  “ Klinik  Uygulama ”  derslerinde  öğretilen  becerilerin  “ Hemşirelik  Eğitim  Filmleri ”  adı  altında  videoya  çekimi  harcamalarının  ilk  ödemesi  Vakfımızca  karşılanmıştır. 

Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  “ Sağlık  Tanılaması ”  dersinde  kullanılacak  malzemelerin  bedeli  Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  öğretim üyelerinin  odalarına  6  adet,  Dekan Yardımcısı odasına 1 adet  klima  alınması  ve  bunlar için gereken tesisatın  yaptırılması  bedeli  Vakfımızca  karşılanmıştır.

İ.Ü.  Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  İletişim  Laboratuarı,  Perihan  Velioğlu  Konferans  Salonu  ile  Anfi  1  ve  Anfi  2’ deki  seslendirme  sisteminin  iyileştirilmesi  işleri  bedeli  Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü.  Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  binası  otopark  giriş  kapısına  güvenlik  amacıyla  kurulan  elektronik  geçiş  kontrol  sisteminin  bedeli  Vakfımızca  karşılanmıştır.

Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  “ Hemşirelik  Esasları  Laboratuarı ” nda  kullanılacak  hafıza  kartı  ve  USB  kablo  bedeli  Vakfımızca  karşılanmıştır.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  Tiyatro  Grubunun  2013  yılında  sergileyeceği  gösterilerde  kullanacağı  malzemelerin  bedeli  Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  Halk  Oyunları  Grubunun  2013  yılında  sergileyeceği  gösterilerde  kullanacağı  malzemelerin  bedeli  Vakfımızca  ödenmiştir. 

Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  Sinema  Grubunun  2013  yılında  sergileyeceği  gösterilerde  kullanacağı  malzemelerin  bedeli  Vakfımızca  karşılanmıştır.

Florence  Nightingale  Hemşirelik  Fakültesi  Türk sanat müziği, tiyatro,  halk oyunları  ve  psikodrama  eğitmenlerine  verilen  plaket  ve  çiçeklerin   bedeli  Vakfımız  tarafından  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence  Nightingale Hemşirelik Fakültesi bayan ve erkek  voleybol takımları antrenörü  Figen  Bakırdöğen,  bayan  basketbol  takımı  antrenörü  Berkay  Yapıcı  ve  satranç  takımı antrenörü  Altan  Güllü’nün  2013  yılı  ücretleri  Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence  Nightingale Hemşirelik  Fakültesi  tiyatro  eğitmeni  Abdullah  Arslan  ve  halk oyunları   eğitmeni   Ercan  Ayata’nın  2013  yılı  ücretleri  Vakfımızca  ödenmiştir.

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi’nde  kurulan Türk Sanat Müziği Korosu’nu  çalıştıran  Recep  Çevir’in  2013  yılı  çalıştırma ücreti  Vakfımızca  karşılanmıştır.