DUYURULAR

- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

*VAKIF  TOPLANTI  SALONUNDA  YAPILACAKTIR.* devamı

- KURUCULAR MECLİSİ TOPLANTILARI

* VAKIF  TOPLANTI  SALONUNDA  YAPILACAKTIR.* devamı

- 2016 YILI SONUÇLARI HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

*FLORENCE   NIGHTINGALE   HEMŞİRE MEKTEPLERİ    VE   HASTAHANELERİ   VAKFI* * " **HEMŞİRELİKTE   ARAŞTIRMA   ÖDÜLÜ "   2016  YILI   SONUÇLARI* * * * * Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı Hemşirelikte Araştırma Ödülü Seçici Kurulu, 2016 yılı Hemşirelikte Araştırma Ödülleri ;   *Birincilik Ödülü:* Öğr.Gör. Fadime Hatice İNCİ, Prof.Dr. Ayle BAYIK TEMEL The Effect of the Support Program on the Resilience of Female Family Caregivers... devamı

- 2017 YILI HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

*FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRE MEKTEPLERİ VE HASTAHANELERİ VAKFI * *2017 YILI HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ* Bireylerin sağlığını koruyucu, sağlıktan sapmalarda etik değerler ışığında, nitelikli bakımın gerçekleştirilmesine katkı sağlayıcı, bakıma yansıtılabilecek, 2017 yılında yayımlanmış olan ve değerlendirme  kriterlerini karşılayan araştırmalara birincilik,  ikincilik,  üçüncülük  ödülü  verilecektir. Hemşirelik bakımının niteliğini yükseltmeyi hedefleyen tüm hemşireleri, mesleki gelişime daima büyük katkı sağlayan *Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı’nın “Hemşirelikte Araştırma Ödülü” * için yapılacak yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.   *KATILIM İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI * • Başvuruda bulunacak adayın hemşire ünvanına sahip ve  araştırmada birinci ... devamı