DUYURULAR

- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

*VAKIF  TOPLANTI  SALONUNDA  YAPILACAKTIR.* devamı

- KURUCULAR MECLİSİ TOPLANTILARI

* VAKIF  TOPLANTI  SALONUNDA  YAPILACAKTIR.* devamı

- 2018 YILI HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ SONUÇLARI

*FLORENCE   NIGHTINGALE   HEMŞİRE MEKTEPLERİ    VE   HASTAHANELERİ   VAKFI* * " **HEMŞİRELİKTE   ARAŞTIRMA   ÖDÜLÜ "   2018  YILI   SONUÇLARI* * * * * Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı Hemşirelikte Araştırma Ödülü Seçici Kurulu, 2018 yılı Hemşirelikte Araştırma Ödülleri ;     *1.ÖDÜLÜ ALAN* Dr. Öğretim Üyesi Burcu Aykanat Girgin Doç.Dr. Duygu Gözen Prof.Dr. Güner Karatekin ... devamı

- 2018 YILI HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

*FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRE MEKTEPLERİ VE HASTAHANELERİ VAKFI * *2018 YILI HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ* Bireylerin sağlığını koruyucu, sağlıktan sapmalarda etik değerler ışığında, nitelikli bakımın gerçekleştirilmesine katkı sağlayıcı, bakıma yansıtılabilecek, 2018 yılında yayımlanmış olan ve değerlendirme  kriterlerini karşılayan araştırmalara birincilik,  ikincilik,  üçüncülük  ödülü  verilecektir. Hemşirelik bakımının niteliğini yükseltmeyi hedefleyen tüm hemşireleri, mesleki gelişime daima büyük katkı sağlayan *Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı’nın “Hemşirelikte Araştırma Ödülü” * için yapılacak yarışmaya katılmaya davet ediyoruz. * * *KATILIM İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI* *SEÇİCİLER KURULU* ... devamı