2017 YILI HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRE MEKTEPLERİ VE HASTAHANELERİ VAKFI

2017 YILI HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Bireylerin sağlığını koruyucu, sağlıktan sapmalarda etik değerler ışığında, nitelikli bakımın gerçekleştirilmesine katkı sağlayıcı, bakıma yansıtılabilecek,

2017 yılında yayımlanmış olan ve değerlendirme  kriterlerini karşılayan araştırmalara birincilik,  ikincilik,  üçüncülük  ödülü  verilecektir.

Hemşirelik bakımının niteliğini yükseltmeyi hedefleyen tüm hemşireleri, mesleki gelişime daima büyük katkı sağlayan

Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı’nın “Hemşirelikte Araştırma Ödülü”

için yapılacak yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.

 

KATILIM İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

• Başvuruda bulunacak adayın hemşire ünvanına sahip ve  araştırmada birinci  isim  olması zorunludur.

• Ödüle aday yapıtların, mesleki evrensel kural ve ilkelere uygunluğu gereklidir.

• Araştırmada, sağlığı koruma, hemşirelik bakımının niteliğini yükseltme hedeflenmelidir.

• Adayın etik kuralları ve hasta haklarını dikkate almış olması gerekir.

• Aday yayınını 31 Ocak 2018 saat 14.00’e kadar Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı’na ulaştırmalıdır.

• Aday başvuru yazısını,  çalışmasının tümünü  ve  yalnızca kendisinin son beş (5)  yılda yayımlanmış makalelerini içeren kısa özgeçmişini, biri orijinal olmak üzere 10’ar adet  olarak aşağıdaki adrese göndermelidir.

• Araştırmayı  gerçekleştirenlerin  bir adet fotoğrafları, açık adresleri, telefon no, e-posta adresleri, ikinci  isim  ve  diğerlerinin başvuru  izin  yazısı  başvuruya eklenmelidir.

• Başvuruda yayının cilt, sayı, sayfa numarası ve yayımlanma yılı, eğer online dergide yayımlanmış ise doi numarası  belirtilmelidir.

• Aynı çalışma ile sadece bir kez başvuru yapılabilir.

• Başvurular kesinlikle açıklanmaz. Seçiciler Kurulu değerlendirmesini 2018 Şubat - Mayıs ayları içinde yapar.

• Ödül kazanan yayınlar için birinci olan araştırmaya  20.000,00 TL  (Yirmibin Türk Lirası) ,  ikinci olan araştırmaya 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) ,  üçüncü olan araştırmaya 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası)  ve ödül belgesi sunulur; birden fazla araştırıcının yer aldığı yayında ödül adaylar arasında eşit olarak paylaştırılır.

• Bilgi almak için,  (0212) 224 49 89  numaralı  telefondan  Vakfımıza  ulaşılabilir.

 

SEÇİCİLER KURULU


• Prof.Dr.Rengin ACAROĞLU

• Prof.Dr.Güler AKSOY

• Prof.Dr.Özdem ANĞ

• Prof.Dr.Ayla BAYIK

• Prof.Dr.Semra ERDOĞAN

• Prof.Dr.Aysel KAVAKLI

• Prof.Dr.Gülümser KUBİLAY

• Prof.Dr.Hülya OKUMUŞ

• Yard.Doç.Dr.Selva ŞENTÜRK

Adres :      Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı, 
İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Binası, Abide-i Hürriyet Caddesi, Şişli - İstanbul

Telefon :    0212  224 49 89