2018 YILI HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRE MEKTEPLERİ VE HASTAHANELERİ VAKFI

2018 YILI HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Bireylerin sağlığını koruyucu, sağlıktan sapmalarda etik değerler ışığında, nitelikli bakımın gerçekleştirilmesine katkı sağlayıcı, bakıma yansıtılabilecek,

2018 yılında yayımlanmış olan ve değerlendirme  kriterlerini karşılayan araştırmalara birincilik,  ikincilik,  üçüncülük  ödülü  verilecektir.

Hemşirelik bakımının niteliğini yükseltmeyi hedefleyen tüm hemşireleri, mesleki gelişime daima büyük katkı sağlayan

Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı’nın “Hemşirelikte Araştırma Ödülü”

için yapılacak yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.

KATILIM İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

SEÇİCİLER KURULU

 

 • Başvuruda bulunacak adayın hemşire ünvanına sahip ve araştırmada birinci isim olması zorunludur.
 • Ödüle aday yapıtların, mesleki evrensel kural ve ilkelere uygunluğu gereklidir.
 • Araştırmada, sağlığı koruma, hemşirelik bakımının niteliğini yükseltme hedeflenmelidir.
 • Adayın etik kuralları ve hasta haklarını dikkate almış olması gerekir.
 • Aday yayınını 31 Ocak 2019 saat 14.00’e kadar Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı’na ulaştırmalıdır.
 • Aday başvuru yazısını, çalışmasının tümünü ve yalnızca kendisinin son beş yılda yayımlanmış makalelerini içeren kısa özgeçmişini, biri orijinal olmak üzere 10’ar adet olarak aşağıdaki adrese göndermelidir.
 • Araştırmayı gerçekleştirenlerin bir adet fotoğrafları, açık adresleri, telefon no, e-posta adresleri, ikinci isim ve diğerlerinin başvuru izin yazısı başvuruya eklenmelidir.
 • Başvuruda yayının cilt, sayı, sayfa numarası ve yayımlanma yılı, eğer dergi yalnızca online yayınlanıyorsa doi numarası belirtilmelidir.
 • Aynı çalışma ile sadece bir kez başvuru yapılabilir.
 • Başvurular kesinlikle açıklanmaz. Seçiciler Kurulu değerlendirmesini 2019 Şubat - Mart ayları içinde yapar.
 • Ödül kazanan yayınlar için birinci olan araştırmaya 20.000,00 TL  (Yirmibin Türk Lirası) ,  ikinci olan araştırmaya 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) ,  üçüncü olan araştırmaya 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası)  ve ödül belgesi sunulur; birden fazla araştırıcının yer aldığı yayında ödül adaylar arasında eşit olarak paylaştırılır.
 • Bilgi almak için,  (0212) 224 49 89 numaralı telefondan Vakfımıza ulaşılabilir.

 

 • Prof. Dr. Rengin ACAROĞLU
 • Prof. Dr. Güler AKSOY
 • Prof. Dr. Özdem ANĞ
 • Doç.Dr. Serap BALCI
 • Prof. Dr. Ayla BAYIK
 • Prof. Dr. Semra ERDOĞAN
 • Prof. Dr. Gülümser KUBİLAY
 • Prof.Dr. Nursen NAHCİVAN
 • Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ

 

 

Adres :      Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı,

İ.Ü-C. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Binası, İzzet Paşa Mah. Otluk Sokak No:17, Şişli - İstanbul

Telefon :    0212  224 49 89