YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

VAKIF  TOPLANTI  SALONUNDA  YAPILACAKTIR.