İ.Ü. FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ TARİHÇESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı, amaçlarını gerçekleştirmek ve bir Hemşirelik Yüksekokulu kurmak üzere Milletlerarası İktisadi İşbirliği Kurulu Ankara Mümessilliği  ve Amerika Birleşik Devletleri A.I.D Teşkilatının yardımı ve aracılığı ile 7 burs sağlanmıştır. Gelecekte kurulacak eğitim kurumu eğiticileri için kullanılması öngörülen bu 7 burs ile Amerika’ya gönderilecek hemşire okulu mezunu, yabancı dil bilen hemşirelere çağrıda bulunulmuştur.

Başvuruda bulunan 80’i aşkın hemşireden 15’i seçilmiş ve dil açısından gelişimlerine ortam sağlamak üzere Ankara’da ki “George Town Lisan Okulu”na 6 aylık kurs için gönderilmiştir. Kurs sonrası hemşireler arasından seçilen 7 aday, Colombia Üniversitesi’nde yüksek öğrenim görmek ve dönüşlerinde üniversite düzeyindeki okulun öğretim kadrosunu oluşturmak üzere Amerika’ya gönderilmişlerdir.

Perihan Velioğlu, Rüçhan Tüzün, Eren Kum, Emel Berkay, Ayten Geray, Semiha Gücüyeter ve Şükriye Karaosmanoğlu’ndan oluşan gruba daha sonraki yıllarda alınan burslarla Şehvar Çağlayan, Saffeti Acele, Nüshet Alpay, Nebahat Kum (Büyükoktay) ve Müeyyet Perk katılmışlardır.

Öğrenimleri sırasında aday öğretmenler, Colombia Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Direktörü Prof.R.L.Mac. Manus’un başkanlığı altında Florence Nigihtingale Hemşirelik Yüksekokulu’nun müfredat ders programını hazırlamışlar ve 2-3 yıl arasında değişen yoğun bu öğretim süresinde “Lisans Diploması” ve bazıları da “Master Diploması” almışlardır. Eylül 1959 yılında öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkeye dönen ilk üç Öğretim Üyesi, kendilerine eşlik eden Mrs.Eugenia K. Spalding ve Katherine Sehl adlı Amerikalı iki hemşire müşavirle birlikte İstanbul’a gelmişlerdir.

Yurda dönüşte öğretmenler ve müşavirler Yüksekokulun başarılı bir program izleyebilmesine ışık tutacak ve temel oluşturacak bilimsel incelemelerde bulunmuşlardır.

Bu süre içinde İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sıddık Sami Onar’ın başkanlığında Vakıf üyeleri, öğretim üyeleri ve müşavirler iki toplantı yapmışlar ve okulun İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulmasının istenmesine karşın sonunda İstanbul Üniversitesi ile işbirliği yapan müstakil bir Yüksekokul olarak öğretimini sürdürmesine karar vermişlerdir.

Yüksekokul’un Üniversite bünyesinde kurulmasına Üniversitenin taraftar olmaması, Vakfın ekonomik gücünün yetersiz olması ve okulun A.I.T. standartlarına uygun biçimde açılabilmesi için, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’ndan görülen yakın ilgi ve anlayış nedeniyle Yüksekokulun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde açılması uygun görülmüştür.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarı Doç.Dr.Nüsret Fişek, 28 Haziran 1961’de okul öğretim üyeleri ile yaptığı toplantıda, okulun 1961 kış döneminde açılması gerekliliği üzerinde durmuş, bununla ilgili çalışmaların bir an önce başlayabilmesi için öğretim üyelerinin kendi aralarında bir müdür seçmeleri gerektiğine belirtmiş ve Okul Müdürlüğüne Perihan Velioğlu seçilmiştir.

Okulun Şişli Abide-i Hürriyet Caddesindeki özel binasının inşaatı tamamlanana kadar, geçici olarak Şişli Çocuk Hastanesindeki bir binada öğretime başlamalarına karar verilmiştir.

Yüksekokul 13 Kasım 1961 yılında yapılan bir törenle, zamanın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Prof.Dr.Ragıp Üner tarafından açılmıştır. 3 yıl geçici binada öğretimine devam eden Yüksekokul 1 Kasım 1964’de kendi binasına taşınmış ve 1965 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

1965 yılında Yüksekokul’un Öğretim Kadrosunu zenginleştirmek amacı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve A.I.D. arasında yapılan anlaşma doğrultusunda lise diploması da olan 5 hemşireye, lisans diploması almak üzere burs verilmiştir. ABD’de eğitimlerinin tamamlayan hemşireler arasında Prof.Dr.Aysel Kavaklı 1970 yılında yurda dönerek, emekli olana kadar Yüksekokulda hizmet vermiştir.

1968 yılında okulun müfredat ders programı geçen yılların verdiği deneyimlerin ışığı altında ele alınarak geliştirilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesince tasdik ettirilmiştir.

1971 yılından itibaren Okul Sağlık Lisesi mezunlarını da kabul etmeye başlamıştır. 1974 yılında okulun üniversiteye bağlanması konusu ortaya atılmış ve konu özellikle öğrenciler arasında büyük bir ilgi ve istekle karşılanmıştır.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Florence Nigihtingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi arkasındaki girişimler ve çalışmalar sonucu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı adına Bakan Dr.Kemal Demir, İstanbul  Tıp Fakültesi adına Dekan Prof.Dr.Güngör Ertem ve Vakıf adına Kurucular Meclis Başkanı Nuri Pere ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Muhterem Gökmen’in imzalarının bulunduğu bir protokolle, Yüksekokul 28 Ocak 1975 tarihinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine bağlanmış ve Yüksekokul Müdürlüğüne Prof.Dr.İlhan Ulagay, 1977 yılında da Prof.Dr.Özdem Anğ atanmıştır. 1977 yılında Akademik kadroları belirlenmiş ve aynı yıl, İstanbul Tıp Fakültesinde Öğretim Elemanlarının danışmanlığında Doktora Programları uygulanmaya başlanmıştır. Okulun öğretim kadrosunun yanı sıra idari sorumluluğunu üstlenen Prof.Dr.İlhan Ulagay ve Prof.Dr.Özdem Anğ’ın okulun akademik kadrosunun oluşturulmasındaki emek ve çabaları okulun geleceğini hazırlamakta oldukça büyük katkı sağlamıştır.

1982 yılında Yüksekokul Müdürlüğüne Yeni Yüksek Öğretim Kanunu gereğince Yard.Doç.Dr.Perihan Velioğlu atanmıştır. 1990’da Profesör olan Velioğlu döneminde 1992 yılında Yüksekokul’da 9 Anabilim Dalı kurulmuştur.

1993 yılında emekli olan Prof.Dr.Velioğlu yerine Yüksekokul’un mezunu Prof.Dr.Çaylan Pektekin, 2002’de Prof.Dr.Zehra Durna, 2006’da Yüksekokulun ilk mezunlarından Prof.Dr.Güler Aksoy, 2009 yılında da Prof.Dr.Sevim Savaşer Müdürlüğe atanmışlardır. Prof.Dr.Perihan Velioğlu’nun Müdürlüğünden başlayarak Fakülte olma konusundaki çabalar Müdür Prof.Dr.Sevim Savaşer ile Rektör Prof.Dr.Yunus Söylet döneminde de tekrar gündeme gelmiş ve Yüksekokul’un konu ile ilgili İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne başvurusu, 6 Ekim 2010 tarihinde yapılan İstanbul Üniversitesi 26. Senato toplantısında görüşülerek oybirliği ile kabul edilmiştir. Senato’nun bu yöndeki teklifi Yükseköğretim Kurulu’nca 2010 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.

Okul, gelişim süreci kapsamında, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ismini alarak Fakülte düzeyine ulaşmış ve Türkiye’de ilk Hemşirelik Fakültesi olma onurunu elde etmiştir.

2012 / 29.06  sayı  5.3.2012  tarihindeki Bakanlar Kurulu Kararı ile Okul İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi ismini almıştır.