VAKFIMIZIN TARİHÇESİ


Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı 1854 Kırım Harbi sırasında yaralanan askerlerin tedavi ve bakamında büyük bir sorumluluk üstlenerek üst düzeyde emeğine sevgisini  katarak çalışan Florence Nightingale ve öncülüğünü yaptığı modern hemşireliğin 100.yılı anısına İstanbul Florence Nightingale Yüksek Hemşire Okulu’nu kurma amacını gerçekleştirmenin onuruna erişmiştir.

Mayıs 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Atlantik City şehrinde yapılan 9.Uluslararası Hemşirelik Konseyi toplantısı sırasında 94 yaşında emekli, Amerikalı Hemşire Miss.Levenia Dock, ülkemiz temsilcisi Fahrünisa Seden’e 1954 yılının, Florence Nightingale’in İstanbul’a gelişi ve modern hemşireliğin kuruluşunun 100.yılı olduğunu hatırlatmış ve Türkiye’nin bu duruma ilişkin yaptırımlarını sorması, konuya duyarlılığı beraberinde getirmiştir.

Ülke hemşireliğine hizmetleri unutulmayan Sayın Fahrünisa Seden yurda dönüşünü izleyerek gerekli girişimler kapsamında bu konuyu ilk olarak Dr.Vedat Nedim Tör’e açmış, daha sonra da sağlık alanına duyarlı olduklarına inandığı bazı kişiler ile bu düşüncelerini paylaşmıştır. Düşüncelerini gerçekleştirmek üzere çalışmaların başlaması sonucunda müteşebbis heyet kurulmuş ve amaçları belirlenmiştir.

Amaçlar:

  1. Modern hemşireliğin kuruluşunun 100.yıl dönümünde, evrensel bir öneme sahip bu tarihe gereken duyarlılığı göstermek adına Florence Nightingale Yüksek Hemşire Okulunun açılması,
  2. Yüksek eğitime uygun uygulamaların gerçekleştirilmesine ortam oluşturacak Sağlık Merkezi ve Hastanenin kurulması,
  3. Florence Nightingale’in anısının sürekliliğini sağlamak üzere heykelinin dikilmesi olarak sıralanmıştır.

Müteşebbis Heyet Üyeleri

                            Ali Rana Tarhan                     Fahrünisa Seden
                            Ord.Prof.Dr.Sıddık Sami Onar                     Prof.Dr.Muhiddin Erel
                            F.Garelli                     Dr.Hikmet Gezer
                            Prof.Dr.Halide Edip Adıvar                     Ord.Prof.Dr.Kazım İsmail Gürkan
                            Dr.Adnan Adıvar                     C.T.S. Leka
                            Camile Bergeaud                     Artur L.Lanckton
                            Dr.Floyd H. Black                     R.G.Mc Mab
                            Charles Crozat                     Nadir Nadi
                            Mrs. W.G.N. Edwards                     Prof.Dr.Ziya Öktem
                            Mr. W.G.N. Edwards                     Mrs. Ragg
                            Safiye Hüseyin Elbi                     Ord.Prof.Dr.Tevfik Sağlam
                            A.W. Walker

 

 

1948 yılında büyük ümitlerle kurulan bu müteşebbis heyet tüm uğraşılarına karşın maddi yardım sağlamadaki yetersizliğe bağlı olarak fazla bir gelişim elde edememiştir. Aynı yıllarda Colombia Üniversitesi’nde Yüksek Hemşirelik Öğrenimini sürdüren müteşebbis heyet üyesi Fahrünisa Seden, söz konusu üniversitenin Öğretmenler Koleji, Hemşirelik Bölümü Direktörü Prof.Dr.R.Louise Mc. Manus’a tesisin proje ve amaçlarını açıklamış ve yardım isteğini iletmiştir. Prof.Mc. Manus, büyük bir ilgi ve anlayışla yaklaştığı proje kapsamında yardım alınabilecek kuruluşlar olduğundan söz etmiş ve bu konuda Milletlerarası İktisadı  İşbirliği Kuruluşu’nun yardımcı olabileceği ve buraya başvurulması önerisini getirmiştir.

Aynı zamanda ülkemizde ilk Hemşire Okulu korucusu olan ve hemşireliğin sorunlarına çözüm önerilerinde öncülüğü ile tanınan “Türkiye Kızılay Cemiyeti” ilk büyük maddi yardım yaparak resmi anlamda 22 Mart 1956 yılında “Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Tesisi”nin kuruluşunda da sorumluluk üstlenmiştir. Ayrıca kuruluşta İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Türk Hemşireler Derneği ve Verem Savaş Derneği’nin de katkı sağladığı görülmüştür.

                   Tesis Kurucuları

                           Türkiye Kızılay Cemiyeti               Safiye Hüseyin Elbi
                           İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi               Ord.Prof.Dr.Kazım İsmail Gürkan
                           İstanbul Verem Savaş Derneği               Ord.Prof.Dr.Sıddık Sami Onar
                           Türk Hemşireler Derneği               Dr.Kamil Öner
                           Ord.Prof.Dr.İhsan Şükrü Aksel               Ord.Prof.Dr.Tevfik Sağlam
                           Fatma Bengisu               Dr.Ömer Faruk Sargut
                           M. G. Edwards               Fahrünisa Seden
                           Rıza Çerçel               Hazel Sporel
                           Ord.Prof.Dr.Arif İsmet Çetingil               Dr.Robert Stone
                           Esma Deniz               Dr.Vedal Nedim Tör
                           Ord.Prof.Dr.Ekrem Şerif Egeli               A.W. Walker

 

 Ülkemize Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nu kazandıran Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Tesisi Vakıf ismini alarak kuruluşunun ilk amacını gerçekleştirmiştir.

Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 1961 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yapısı içinde açılmış; 1975 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne, 1982 yılında doğrudan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmıştır. 2011 yılında Hemşirelik Fakültesi statüsüne ulaşan Yüksekokul İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi adını almıştır. 50 yıldır Florence Nightingale adını onurla taşıyan Yüksekokul bu dönüşüm sırasında Florence Nightingale adının Teşkilatlanma Kanununda yer almaması nedeniyle adı geçen ismi kullanamamaktadır. Fakülte Yönetimi ismin Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi olarak değişmesi konusunda gerekli girişimleri başlatmıştır. Yüksekokul 2011 yılı itibari ile 3530 lisans, 466 Yüksek Lisans, 140 Doktora mezunu vermiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 626 Lisans, 171 Yüksek Lisans, 95 Doktora öğrencisi eğitimini sürdürmektedir.

2012 / 29.06  sayı  5.3.2012  tarihindeki Bakanlar Kurulu Kararı ile Okul İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi ismini almıştır.

Günümüzde gerek bilimsel gerekse uygulama alanında seçkin ve aranılır olma özelliğine sahip olan Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nun gelişim sürecinde Vakıf tarafından atılan sağlam temeller ile desteğin katkıları yadsınamayacak kadar önemlidir.